Kup bilet on-line

Przyjaciele ZOO « powrót

Towarzystwo Przyjaciół ZOO

Towarzystwo Przyjaciół Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku powstało w roku 1996. Jest to organizacja
o charakterze stowarzyszenia skupiająca osoby wspierające Ogród w jego działaniach na rzecz ochrony przyrody
i tworzenia pozytywnego wizerunku Zoo jako instytucji pożytecznej i potrzebnej.

Celem Towarzystwa jest:

 1. praca zmierzająca do: zapoznania społeczeństwa z problematyką ochrony przyrody, w szczególności ochrony zwierząt, zapobiegania degradacji środowiska, podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa,
   
 2. działalność na rzecz poprawy warunków życia zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Płocku,
   
 3. działalność na rzecz rozwoju ogrodu zoologicznego w oparciu o „Światową Strategię Rozwoju Ogrodów Zoologicznych”,
   
 4. działalność na rzecz rozwijania turystyczno-krajoznawczej funkcji ogrodu zoologicznego,
   
 5. działalność na rzecz rozwijania edukacyjnej i rekreacyjnej funkcji ogrodu zoologicznego, w tym osób niepełnosprawnych,
   
 6. podejmowanie działań w celu uzyskania dodatkowych źródeł finansowania rozwoju i modernizacji płockiego ZOO.
   

Spotkania wszystkich członków Towarzystwa odbywają się dwa razy do roku. Towarzystwo aktywnie wspiera
m.in. przygotowanie różnych imprez specjalnych i kampanii ochroniarskich organizowanych przez ZOO
np. „Wieczór marzeń w ZOO” dla dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych w każdy pierwszy piątek czerwca, coroczne kampanie ochroniarskie Europejskiego Związku Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, konkursy i wystawy.

Osoby chętne wesprzeć Towarzystwo prosimy o kontakt pod nr telefonu 024 366 05 18
lub wpłaty na konto:

44 1240 3174 1111 0000 2891 6084

 

INFORMACJA O ZBIÓRCE PUBLICZNEJ

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 marca 2014 r., o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, Towarzystwo Przyjaciół Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku, prowadzi permanentną zbiórkę publiczną pn."Wsparcie działalności Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku". 

Numer zbiórki nadany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji - 2015/551/OR
Zbiórka przeprowadzana jest w formie dobrowolnych datków do puszek kwestarskich oraz skarbon stacjonarnych.


Uzyskane w wyniku zbiórki środki pieniężne, przeznaczone zostaną na następujące cele:
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
- naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie,
- wypoczynek dzieci i młodzieży,
- ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego,
- turystykę i krajoznawstwo.


Informacje o prowadzonej zbiórce oraz sprawozdania znajdują się na Portalu Zbiórek Publicznych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.


Nowy przewodnik po płockim ZOO

Mamy już nowe wydanie przewodnika po płockim ZOO. Z okładki zaprasza Was czułym spojrzeniem, nasz  pupil i rarytas – czarno-biały tapir malajski, największy ze współcześnie żyjących tapirów i jedyny tapir występujący w Azji. Ten niezwykle ciekawy i tajemniczy gatunek jest już niestety poważnie zagrożony wyginięciem głównie z powodu wycinania lasów równikowych i bambusowysh pod uprawę palmy oleistej. Jego liczebność w naturze to około 2500 dojrzałych osobników. Nasz tapir ma na imię Keenam, ma dwa lata i jest żwawym młodzieńcem, oczekującym na partnerkę. A wiecie dlaczego jesteśmy z niego tacy dumni?  Bo w Polsce można go zobaczyć na razie tylko w naszym, płockim ogrodzie zoologicznym.

Treść przewodnika jest zgodna z trasą zwiedzania Ogrodu. Jest w nim m.in. trochę o historii ZOO, słowniczek niektórych bardziej specjalistycznych pojęć oraz aktualna mapa. Staraliśmy się przybliżyć Wam najciekawsze, najrzadsze  i najcenniejsze gatunki naszego ZOO, zaledwie nadmieniając o najbardziej interesujących faktach z ich biologii. Zamieściliśmy  także opis naszej najnowszej ekspozycji – Akwarium, które jest wyjątkowo bogate w przeróżne, egzotyczne i krajowe gatunki organizmów morskich i słodkowodnych. Przewodnik zawiera fotografie zwierząt w ciekawych ujęciach portretowych lub na wybiegach czy ekspozycjach, a z tylnej strony okładki pożegna Was autentycznie roześmiana zebra.  
Staraliśmy się, aby przekaz idei „ZOO Płock chroni, fascynuje, uczy, inspiruje” był  atrakcyjny i zachęcający do odwiedzin tego miejsca. Wydawnictwo powstało dzięki funduszom z budżetu Gminy – Miasto Płock oraz Towarzystwa Przyjaciół Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku.  

 

„Łamigłówki zoologiczne płockiego ZOO – bądź na tropie”

Jest to wydawnictwo w postaci książeczki z zadaniami do rozwiązywania przeznaczone dla dzieci na poziomie szkoły podstawowej, przybywających do płockiego ZOO zarówno w turystycznych grupach zorganizowanych jak i rodzinnych. Odpowiedzi potrzebne do rozwiązań zadań znajdują się w treści tablic edukacyjnych. Dzięki temu spacer po ZOO będzie bardziej atrakcyjny dla naszych najmłodszych gości. Wydawnictwo ma za zadanie popularyzować i poszerzać wiedzę o najcenniejszych, zagrożonych wyginięciem i najciekawszych gatunkach zwierząt, zainteresować dzieci ich różnorodnością i potrzebą ochrony oraz sprzyjać integracji poprzez wspólne rozwiązywanie zadań.

Książeczkę wraz z ołówkiem można odebrać w kasie lub Dziale Edukacji ZOO.

Wydawnictwo powstało dzięki funduszom Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Towarzystwa Przyjaciół Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku.

  

 

GRANT NA ORGANIZACJĘ "WIECZORU MARZEŃ W ZOO"

Podczas IX edycji konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych, Fundusz Grantowy dla Płocka 
po raz kolejny wsparł projekt Towarzystwa Przyjaciół Płockiego ZOO "Organizacja imprezy edukacyjno - rekreacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych "Wieczór Marzeń w ZOO". 
Rozpoczynamy więc pracę nad 15. edycją tego wydarzenia.


^ do góry