Przyjaciele ZOO « powrót

Towarzystwo Przyjaciół ZOO

Towarzystwo Przyjaciół Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku powstało w roku 1996. Jest to organizacja
o charakterze stowarzyszenia skupiająca osoby wspierające Ogród w jego działaniach na rzecz ochrony przyrody
i tworzenia pozytywnego wizerunku Zoo jako instytucji pożytecznej i potrzebnej.

Celem Towarzystwa jest:

 1. praca zmierzająca do: zapoznania społeczeństwa z problematyką ochrony przyrody, w szczególności ochrony zwierząt, zapobiegania degradacji środowiska, podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa,
   
 2. działalność na rzecz poprawy warunków życia zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Płocku,
   
 3. działalność na rzecz rozwoju ogrodu zoologicznego w oparciu o „Światową Strategię Rozwoju Ogrodów Zoologicznych”,
   
 4. działalność na rzecz rozwijania turystyczno-krajoznawczej funkcji ogrodu zoologicznego,
   
 5. działalność na rzecz rozwijania edukacyjnej i rekreacyjnej funkcji ogrodu zoologicznego, w tym osób niepełnosprawnych,
   
 6. podejmowanie działań w celu uzyskania dodatkowych źródeł finansowania rozwoju i modernizacji płockiego ZOO.
   

Spotkania wszystkich członków Towarzystwa odbywają się dwa razy do roku. Towarzystwo aktywnie wspiera
m.in. przygotowanie różnych imprez specjalnych i kampanii ochroniarskich organizowanych przez ZOO
np. „Wieczór marzeń w ZOO” dla dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych w każdy pierwszy piątek czerwca, coroczne kampanie ochroniarskie Europejskiego Związku Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, konkursy i wystawy.

Osoby chętne wesprzeć Towarzystwo prosimy o kontakt pod nr telefonu 024 366 05 18
lub wpłaty na konto:

44 1240 3174 1111 0000 2891 6084

 

INFORMACJA O ZBIÓRCE PUBLICZNEJ

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 marca 2014 r., o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, Towarzystwo Przyjaciół Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku, prowadzi permanentną zbiórkę publiczną pn."Wsparcie działalności Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku". 

Numer zbiórki nadany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji - 2015/551/OR
Zbiórka przeprowadzana jest w formie dobrowolnych datków do puszek kwestarskich oraz skarbon stacjonarnych.


Uzyskane w wyniku zbiórki środki pieniężne, przeznaczone zostaną na następujące cele:
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
- naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie,
- wypoczynek dzieci i młodzieży,
- ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego,
- turystykę i krajoznawstwo.


Informacje o prowadzonej zbiórce oraz sprawozdania znajdują się na Portalu Zbiórek Publicznych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

 


^ do góry