Kup bilet on-line

Informacje « powrót

Zamówienia publiczne i ogłoszenia / Ogłoszenia

Konkurs na najem gruntu o powierzchni 5 m2 przy wybiegu tapira na cele handlowo - usługowe

Płock, dnia 04.10.2018 r.

AT – SA  – 233 | 61 | 2018

www.zoo.plock.pl
Tablica Ogłoszeń, BIP

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy: konkursu na najem gruntu o powierzchni 5 m² – przy wybiegu tapira na cele handlowo – usługowe.

Wynajmujący – Gmina-Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku,
09-402 Płock, ul. Norbertańska 2 informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez firmę:

Barbara Woroniecka
ul. Skrajna 23
09-410 Płock

Oferowana przez w/w firmę miesięczna stawka czynszu za najem 1 m2 powierzchni gruntu wynosi 600,00 zł/m2 netto w tym:

  1. miesięczna stawka netto w sezonie za 1 m2 – 400 zł
  2. miesięczna stawka netto poza sezonem za 1 m2 – 200 zł

Umowa najmu w przedmiotowej sprawie zostanie zawarta z wybranym oferentem nie wcześniej niż po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta Płocka.

Ponadto Wynajmujący informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono cztery oferty:

Numer oferty

Oferent

Cena miesięczna netto
za 1 m² netto

Zakres planowanej działalności

1.

F.H.U. HONAR
Jarosław Chmielewski
ul. Łamana 10
09-410 Płock

Miesięczna stawka netto za 1m- 255,00 PLN w tym:

a) miesięczna stawka netto w   sezonie za 1 m2 – 170 zł

b) miesięczna stawka netto poza sezonem za 1 m2 – 85 zł

Sprzedaż soków, wody, kawy, herbaty, lodów, gofrów

2.

A&C
Arkadiusz Adam Chrzanowski
ul. Jana Pawła II 33A/50
09-410 Płock

 

Miesięczna stawka netto za 1m- 345,00 PLN w tym:

a) miesięczna stawka netto w   sezonie za 1 m2 – 230 zł

b) miesięczna stawka netto poza sezonem za 1 m2 – 115 zł

Budka gastronomiczna –sprzedaż lodów, słodyczy, zapiekanek, napojów

3.

Familijna s.c.
Katarzyna Woroniecka Krzysztof Bromka
ul. Kochanowskiego 6/17
09-400 Płock

Miesięczna stawka netto za 1m2  - 405,00 PLN w tym:

a) miesięczna stawka netto w   sezonie za 1 m2 – 270 zł

b) miesięczna stawka netto poza sezonem za 1 m2 – 135 zł

Sprzedaż lodów, gofrów, rurek z bitą śmietaną, zapiekanek, hot-dogów, frytek, napojów gazowanych i niegazowanych, ustawienie automatów z zabawkami i bujaków dla dzieci

4.

Barbara Woroniecka
ul. Skrajna 23
09-410 Płock

Miesięczna stawka netto za 1m- 600,00 PLN w tym:

a) miesięczna stawka netto w   sezonie za 1 m2 – 400 zł

b) miesięczna stawka netto poza sezonem za 1 m2 – 200 zł

Sprzedaż lodów, gofrów, frytek, hot-dogów, zapiekanek, rurek z bita śmietaną, napojów gazowanych i niegazowanych, ustawienie automatów z zabawkami i bujaków dla dzieci


ZATWIERDZAM
Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego
Jednostka Budżetowa w Płocku
Krzysztof Kelman


^ do góry